Kontigo Care revolusjonerer avhengighetsbehandling

Kontigo Care

– digitalt verktøy for effektiv avhengighetsbehandling

Kontigo tilbyr en avhengighetsbehandling som identifiserer tilbakefall tidlig

Velkommen til Kontigo Care – en digital revolusjon innen avhengighetsbehandling

Avhengighetslidelser er en økende utfordring. De samfunnsmessige kostnadene er meget høye, men i forhold til den belastning og den unødige lidelse hver enkelt familie opplever er dette uvesentlig. Inntil nylig har tilbudet av nye tekniske løsninger og forskning vær begrenset for denne gruppen. Dette ønsker vi å forandre på. Previct er en digital plattform for avhengighetsbehandling som ved hjelp av alkotester i realtid og avansert adferdsanalyse hjelper deg som behandler til tidlig å kunne avdekke tilbakefall, forbedre dialogen og effektivisere behandlingen.

Hjertet i omsorg

Previct er et hjelpemiddel du alltid kan ha med deg i lommen. Previct åpner opp for at behandlingen kan skje der du er, på arbeidsplassen, hjemme eller på reisen. Dette er ikke bare en stor fordel for brukeren som kan leve som normalt, men Previct bidrar også til store samfunnsmessige besparelser i form av bl.a. redusert sykefravær og færre dager på ulike behandlingsinstitusjoner. Både samfunn og individ er vinnere med en ny, effektiv og digital avhengighetsbehandling.

Previct - en digital plattform for avhengighetsbehandling

Hjertet i behandlingen, hjernen i kunstig intelligens (AI).

Previct bygger på avansert AI. Adferdsdata for hver enkelt bruker analyseres noe som gir et tydeligere og bedre bilde av så vel individets egen situasjon som for gruppen med avhengighetslidelser samlet. Dette gjør at Previct kan hjelpe behandlere til å forutse tilbakefall opp til 3 dager før disse inntreffer. Dataanalysen hjelper også til å tolke individets adferdsmønster som muliggjør at man kan bryte negative trender og bidra til en endret adferd i retning av å kunne bli fri for sin avhengighetslidelse.

Les mer om Previct »

Behandler

Vi bidrar til at behandlere kan hjelpe bedre

Previct er et verktøy som er i ferd med å revolusjonere avhengighetsbehandlingen. Du får informasjon om hvordan den bruker har det og dennes edruelighet i realtid samt hjelp til å kunne forutse tilbakefall før dette skjer. Previct øker også muligheten for tettere og raskere interaksjon og mulighet for å kunne involvere hele familien i behandlingen. Du får uvurderlig kunnskap og pasienten for daglig hjelp via adferdsterapi, et steg mot en mer konstruktiv behandlingssamtale som er basert på fakta.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på?

Previct har bidratt til tusenvis av edrue dager og har hatt flere tusen brukere og finnes tilgjengelig hos både offentlige og private behandlingsinstitusjoner over hele Sverige og i flere andre europeiske land. Ta kontakt så hjelper vi deg videre til din nærmeste behandler. Vil du komme i kontakt med oss eller har spørsmål og digital avhengighetsbehandling, eller vil vite mer om Previct eller noe annet? Ta kontakt med vår support via telefon eller bare klikk på knappen.

Kontakt meg. Jeg vil vite mer.

Noen av de priser Previct har blitt tildelt gjennom årene.

Horizon
Swedish eHealth Award
Smart Industry Awards
Swedish Mobile Awards
Nordic Startup Awards
Swedish Embedded Award
Bona Postulata

 

Investorforhold

Det er mulig å investere i Kontigo Care.

Kontigo Care er et selskap etablert i Uppsala og ble lansert på NASDAQ First North i 2015. Siden starten har vårt mål vært å revolusjonere avhengighetsbehandlingen med digitale løsninger og lede an i denne utviklingen. Vi innså tidlig at fremtiden innenfor avhengighetsbehandling er digital.