Personvernerklæring

Velkommen til Kontigo Cares side om behandling av personopplysninger. Denne siden vil hjelpe deg å ta en informert avgjørelse angående forholdet ditt til oss.

Sammendrag

 • Kontigo Care AB leverer en skybasert plattform som muliggjør diagnose, pleie og ettervern avhengig av avstand.
 • Denne personvernerklæringen (”Retningslinjene”) forklarer hvordan vi bruker dine personopplysninger når du bruker nettstedet vårt www.kontigocare.no (”nettstedet”) for kommunikasjon og informasjon angående Kontigo Care AB.
 • Nettstedet er levert av Kontigo Care AB, org. nr: 556956-2795, adresse: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Sverige, med e-postadresse: info@kontigocare.com , (” Kontigo ”,” vi oss ”).
 • Du kan få tilgang til det meste av nettstedet vårt uten å registrere din personlige informasjon hos oss. Noen deler av nettstedet kan kreve at du oppgir visse opplysninger om deg selv, for eksempel siden der du kan be om en demonstrasjon av våre tjenester.
 • Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss på privacy@kontigocare.com .

Retningslinjene

Sist revidert: 2018-05-31

Innholdsfortegnelse

 1. Introduksjon
 2. Våre prinsipper
 3. Personopplysninger som vi samler inn
 4. Hvordan og hvorfor vi bruker dine personopplysninger
 5. Når og hvordan vi deler informasjon med andre
 6. Dine rettigheter
 7. Sikkerhet
 8. Datalagring
 9. Ekskludert
 10. Endringer
 11. Spørsmål, tanker og klager
 12. Endringshistorie

 

1. Introduksjon

Nettstedet er levert av Kontigo Care AB, org. nr: 556956-2795, adresse: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Sverige, med e-postadresse: info@kontigocare.com, (”Kontigo”, ”vi”, ”oss”).

Denne personvernerklæringen (”Retningslinjene”) beskriver vår behandling av personopplysninger og dine personvernrettigheter. Vi gjør oppmerksom på og er klar over at håndteringen av ditt personvern og dine personopplysninger er et løpende ansvar, og det er derfor denne policyen vil bli oppdatert når vår håndtering av dine personopplysninger oppdateres. Du vil bli informert om disse endringene via publisering på nettsiden vår.

 

2. Våre prinsipper

Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at ditt personvern og din personlige informasjon er beskyttet. Dette betyr at vi følger følgende prinsipper.

 • Vi vil sørge for at vi har passende og tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte informasjonen din.
 • Vi vil sørge for at hver ekstern partner vi samarbeider med, som behandler dine personopplysninger, har passende og tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.
 • Vi vil respektere personvernet ditt, og vi vil kun samle inn og behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for å tilby våre tjenester, når det er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser eller våre juridiske forpliktelser.
 • Vi vil være tydelige med hvilken informasjon vi samler inn om deg og hvordan vi bruker den.
 • Vi vil kun bruke personopplysninger til formålene de ble samlet inn for, og vi vil sørge for at informasjonen slettes på en sikker måte.

 

3. Personopplysninger som vi samler inn

Innsamling av personopplysninger

Når du kontakter oss for å be oss tilby deg en demo av Previct, vil vi be deg om å oppgi ditt for- og etternavn, din e-postadresse, ditt mobilnummer, og fra hvilken organisasjon/kommune/bedrift du kontakter oss.

Når du bruker nettstedet vårt, vil vi også samle inn og lagre din IP-adresse og visse opplysninger om din surfeatferd på nettstedet vårt. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvorfor, vennligst besøk Informasjonskapsler på nettstedet .

Vår behandling av dine personopplysninger er basert på spesifikt uttrykte formål, som du finner nedenfor i avsnitt 4.

Vi selger ikke din personlige informasjon til noen, og vi deler den kun med våre servicepartnere som hjelper oss å vedlikeholde nettsiden vår, og yte tjenestene våre. Les mer om dette under avsnitt 5.

Din kommunikasjon med Kontigo Care

Hvis du kommuniserer med oss ​​via e-post, post eller annen form for kommunikasjon, kan vi lagre denne korrespondansen og inkludere informasjon (som navn, e-postadresse, kontaktinformasjon og all personlig informasjon du oppgir i meldingen) og bruke den til å besvare eller behandle saken din. Hvis du vil at Kontigo skal slette informasjonen du gir oss på denne måten, vennligst kontakt privacy@kontigocare.com .

Hvis du ikke ønsker å dele dine personlige opplysninger

Nødvendig behandling av dine personopplysninger for formålene som er forklart i denne policyen er en forutsetning for at du skal kunne navigere på nettsiden vår eller for at du skal kunne dra nytte av tjenestene vi tilbyr via nettsiden vår. Hvis du ikke deler denne personlige informasjonen, vil du for eksempel ikke kunne bestille demoer fra oss, og du vil ikke kunne navigere på nettsiden vår.

 

4. Hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Kontigo behandler i hovedsak dine personopplysninger for å sikre at nettstedet vårt fungerer raskt og enkelt, og for å kunne tilby deg tjenestene du kan få tilgang til via nettstedet vårt, for eksempel bestilling av demoer, eller nedlasting av økonomiske rapporter og dokumenter.

Se nedan för att få en närmare beskrivning av samtliga ändamål.

Sørg for at nettstedet vårt fungerer raskt og enkelt. Vi bruker strengt nødvendige informasjonskapsler for at du skal kunne navigere på nettsiden og bruke funksjonene. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke tilby visse funksjoner, for eksempel å automatisk videresende deg til den minst travle serveren. Du vil ikke kunne slå av disse informasjonskapslene, da de er nødvendige for at nettstedet skal fungere. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvorfor, vennligst besøk nettstedet for informasjonskapsler .

Kunne gi deg demoversjoner av tjenesten og produktene våre. Gjennom nettsiden vår kan du som omsorgsleverandør bestille en demoversjon av våre tjenester og produkter. For enkelt og sikkert å kunne gi deg det du trenger, vil vi be deg oppgi for- og etternavn, din e-postadresse, ditt mobilnummer, og fra hvilken organisasjon/kommune/bedrift du kontakter oss. Vi bruker denne informasjonen for å kunne levere og administrere bestillingen din, og for å kunne kontakte deg med nødvendig informasjon om bestillingen.

Nettstedsanalyse, utvikling og vedlikehold: Vi kan lagre IP-adresser og nettleseratferd til våre besøkende for å diagnostisere problemer med serverne våre, holde nettstedet oppdatert, analysere brukertrender osv. Du kan deaktivere denne typen informasjonskapsler. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvorfor, vennligst besøk Cookies-nettstedet .

Kommunikasjon. Som nevnt ovenfor i denne delen kan vi behandle personopplysningene du oppgir når du kontakter oss. Vi vil lagre informasjonen du oppgir i den grad det er nødvendig for å besvare eller behandle saken din.

Andre formål: Hvis vi planlegger å behandle personopplysninger på en måte som ikke er i tråd med disse retningslinjene, vil vi informere deg om dette, og der det kreves av loven, be om ny godkjenning eller samtykke, før ny behandling startes.

 

5. Når og hvordan vi deler informasjon med andre

Det kan noen ganger være nødvendig for oss å dele informasjonen din med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (som å være vert for våre servere eller levere støttetjenester) slik at vi kan gi deg våre tjenester.

I tilfeller der vi deler informasjon om deg med andre, har vi sørget for at disse selskapene overholder våre databeskyttelseskrav, og de har ikke lov til å bruke personopplysninger de mottar til andre formål.

Vi kan endre serverplassering innenfor EU. Dette må da gjøres med relevante sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger fortsetter å bli håndtert riktig, og i samsvar med relevant lov og denne policyen.

Til slutt kan det hende vi må avsløre eller lagre informasjonen din når vi anser det nødvendig for å:

 1. Kunne følge lov, rettsprosess, myndighetsvedtak eller rettskjennelser og gi informasjon til politiet og andre kompetente myndigheter;
 2. beskytte kundene våre, for eksempel for å forhindre spam eller forsøk på svindel, eller for å lette forebygging av dødsfall eller alvorlig skade;
 3. administrere og vedlikeholde sikkerheten til produktene våre, inkludert å forhindre eller stoppe et angrep på systemene eller nettverkene våre.

 

6. Dine rettigheter

Vi overholder gjeldende databeskyttelseslover i EU, som, der det er aktuelt, inkluderer følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om et gratis utdrag fra registeret (som definert i lovgivningen) samt tilgang til en kopi av dine personopplysninger og til å be om retting og, under visse omstendigheter, sletting av dine personopplysninger,
 • Du har rett til å be om begrensning og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som skjer på grunn av våre legitime interesser,
 • Du har rett til å sende inn en klage til et datatilsyn. Datainspektionen er den myndigheten i Sverige som fører tilsyn med hvordan vi som selskap etterlever lovverket,
 • Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst for fremtidig behandling av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen organisasjon som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger (personopplysningsansvarlig) i tilfeller der vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med du.

Du vil ha rimelig tilgang til din personlige informasjon uten ekstra kostnad, hvis du ber om det via privacy@kontigocare.com. Hvis vi ikke er i stand til å gi deg tilgang innen en rimelig tidsramme, vil Kontigo gi deg en dato for når informasjon kan gis. Dersom slik tilgang nektes, vil vi i Kontigo forklare deg hvorfor den nektes.

Når vi behandler opplysningene dine, gjør vi det med støtte fra avtaler for å kunne gi deg tjenestene du bestiller fra oss, for å kunne drive vår virksomhet, oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, beskytte våre systemer og kunder eller oppfylle andre legitime interesser som beskrevet i avsnitt 3 og 4, eller der det er nødvendig, med ditt samtykke.

Det er ingen formelle krav for å protestere, vennligst kontakt oss på privacy@kontigocare.com. Vær oppmerksom på at hvis du ber om at vi ikke kontakter deg via e-post, vil vi beholde en kopi av den e-postadressen i vår e-postliste for å sikre at du ikke mottar uønskede e-poster..

 

7. Sikkerhet

For å beskytte personvernet ditt og personopplysningene du oppgir gjennom din bruk av tjenesten, opprettholder vi fysiske, tekniske og administrative beskyttelsestiltak. Vi oppdaterer og tester sikkerheten vår kontinuerlig.

Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til ansatte som trenger å vite informasjonen for å gi deg tjenester og tilbud. I tillegg er våre ansatte opplært i viktigheten av konfidensialitet og opprettholdelse av integritet og sikkerhet. Vi vil iverksette passende disiplinære tiltak for å sikre at våre ansatte opprettholder sine forpliktelser angående dine personopplysninger.

 

8. Datalagring

Personopplysninger som håndteres av Kontigo kan lagres og behandles i regionen der du bor, i Sverige eller i andre land der Kontigo, dets partnere eller leverandører er aktive. Vi iverksetter tiltak for å sikre at data vi samler inn i henhold til denne personopplysningspolicyen blir behandlet i samsvar med bestemmelsene i denne policyen og i samsvar med gjeldende lovgivning der dataene befinner seg. Hvis vi skulle overføre dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS, vil vi inngå avtaler og iverksette andre tiltak i henhold til gjeldende lovkrav.

Kontigo lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er tilgjengelige for å lese om punkt 4. Ulike typer personopplysninger kan derfor lagres i forskjellig lang tid, avhengig av ulike kriterier.

Kriterier som bestemmer hvor lenge vi lagrer data er for eksempel:

Hvor lenge kreves personopplysningene for at vi skal kunne levere tjenesten? Dette inkluderer informasjonen som trengs for å vedlikeholde nettstedets funksjoner, administrere kommunikasjon med deg eller gi deg med tjenestene eller produktene du har bestilt via nettstedet.

Er personopplysningene å anse som sensitive? I disse situasjonene er det vanligvis en kortere lagringsperiode.

Har Kontigo lovlig, kontraktsmessig eller på annen måte forpliktet seg til å lagre informasjonen? Eksempler kan være obligatorisk lovgivning om oppbevaring av informasjon, for eksempel regnskapsmessige årsaker, offentlige pålegg om å beholde relevant informasjon for undersøkelser, eller informasjon som må oppbevares for å løse en tvist.

For mer informasjon om hvordan vi behandler din personlige informasjon, vennligst kontakt oss på privacy@kontigocare.com.

 

9. Ekskludert

Aggregerte data: Aggregerte data er informasjon som ikke har noen tilknytning til personen som informasjonen en gang tilhørte. Aggregerte data er derfor ikke personopplysninger.

Disse dataene samles inn og behandles for å overvåke og evaluere aktiviteten på nettstedet vårt. Dette betyr at opplysningene dine kan samles inn og deretter anonymiseres på en måte som gjør at vi ikke lenger kan knytte opplysningene til deg. Vi bruker denne anonyme informasjonen til statistikk og forbedring av nettstedet. Aggregerte data vil være helt anonyme og utgjør ikke personopplysninger. De kan derfor lagres i lengre tid enn dine personopplysninger.

 

10. Endringer

Vi vil oppdatere retningslinjene våre når det er nødvendig for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kunder og endringer i tjenesten. Når policyen oppdateres, endres datoen for siste oppdatering øverst i policyen og endringene er beskrevet nederst på siden under ”ENDRINGSHISTORIE”, hvoretter endringene trer i kraft. Der det kreves av loven, vil vi gi deg tydelig beskjed på e-post eller lignende. Vi oppfordrer deg til å besøke nettstedet vårt regelmessig for å lese gjeldende retningslinjer.

 

11. Spørsmål, tanker og klager

Hvis du ønsker å stille spørsmål eller har kommentarer til våre retningslinjer og våre sikkerhetsmetoder, vennligst kontakt oss på:

Seksjon: Informasjonssikkerhet

Adresse: Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala, Sverige

E-post: privacy@kontigocare.com

Telefon: +46 18 410 88 80 (hverdager 08:00 – 16:00)

 

Endringshistorie

 • Mai 2018: Presiseringer som følge av at den nye databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) trer i kraft 25. mai 2018. Den oppdaterte personvernerklæringen trer automatisk i kraft for alle eksisterende kunder og besøkende 25. mai 2018. Din fortsatte bruk av nettstedet Ran den dagen vil være underlagt de nye personvernreglene. Policyen er også revidert for å være kortfattet, klar og tydelig, forståelig og lettere å ta til seg og forstå.